Spørgsmål og svar – Ulykkesforsikring

Vi har samlet nogle af de typiske spørgsmål, vi får når det drejer sig om ulykkesforsikring. Kan du ikke finde svar på netop dit spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice enten på mail eller telefon.

1. Hvad forstås ved en ulykke?

En ulykke forstås ud fra følgende definition:

“Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.
Ulykken skal altså ske “pludseligt” og ikke over længere tid. Der skal være meget kort tid mellem skadens opståen og det der sker. Er der tale om en belastning, som opstår over længere tid, betragtes det ikke som en ulykke.
Der skal være en sammenhæng mellem hændelsen og skaden. Det vil sige, at hændelsen i sig selv skal være egnet til at forårsage skaden. Er der tale om dødsfald, skal ulykken være den direkte årsag.
Et ulykkestilfælde kunne eksempelvis være, at du får en tagsten i hovedet eller bliver kørt ned af en cyklist.

2. Varigt mén – hvordan fastsættes erstatningen?

En ulykkesforsikring giver erstatning ved skader, der giver dig varige mén. Det varige mén fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på det tidspunkt, hvor tilstanden er stabil og varig.

Hvis du kommer til skade og skaden medfører et varigt mén på 10%, udbetales en erstatning til dig selv, der svarer til 10% af forsikringssummen. Hvis summen er 1.000.000 kr., får du således udbetalt 100.000 kr. skattefrit i erstatning. Du kan se din forsikringssum på din police.

3. Hvad er dobbelterstatning?

Ved dobbelterstatning forstås, at der ved omfattede ulykkesskader udbetales det dobbelte i erstatning ved skader med en méngrad på 30% eller derover. Får du eksempelvis et varigt mén på 40%, og har du en forsikringssum på 1.000.000 kr., skal du normalvis have en erstatning på 400.000 kr., men med dobbelterstatning fordobles denne, og du vil få en erstatning på 800.000 kr.

4. Dækker min ulykkesforsikring hvis jeg bliver syg?

Ulykkesforsikringen dækker ikke, hvis du bliver syg – men kun i ulykkestilfælde.

5. Kan jeg købe en ulykkesforsikring, hvis jeg lider af en sygdom?

Ja, hos os kan du købe en, selvom du er syg eller har et handicap. Naturligvis betaler vi ikke for eksisterende skader eller sygdomme, men får du det værre pga. en ulykke, dækker vi forværringen.

6. Er jeg også dækket ved farlig sport?

Hos os er du dækket ved skader sket under alle slags sport – også de sportsgrene mange andre forsikringsselskaber betegner som farlige

7. Stopper min ulykkesforsikring når jeg når en vis alder?

Forsikringen ophører først, når du ønsker den skal ophører. Der er ikke noget aldersudløb på din ulykkesforsikring hos Vardia. Men det har mange af vores konkurrenter.

8. Kan jeg købe en ulykkeforsikring uanset min alder?

Ja, det kan du. Vi har ikke nogle begrænsninger på om du kan købe en forsikring eller ej. Har du børn mellem 0-17 år kan du købe en børneulykkesforsikring til dem.

9. Hvordan opkræves min ulykkesforsikring?

Forsikringen opkræves som udgangspunkt hver måned vis BS betalingsservice.